Đã hoàn thành

Data Entry Team needed #08

Được trao cho:

azimlamton

will do it easily

$30 USD trong 7 ngày
(32 Đánh Giá)
4.8

11 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

shojib35

Sir plz check pm

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pearlee29

I can do this job for you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahfuzar111

I want to do this.

$100 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Faruqul

Dear sir, I am interested for your work project, please check your PMB. regards by Faruqul

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
manishavaidom

I can easily do this work with 100% accuracy..

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zubairqasim123

hi i am agreed please see pm

$30 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pejan011

please send me the job details

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kal1973

I do my best

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abkhan

I have experiences for the work.

$50 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Godislove40

I am ready to work for you...

$30 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0