Đang Thực Hiện

566517 Data Entry

Hi,

I have a very simple data entry project that needs assistance on.

Please PMB for more details

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: data entry assistance, sbtranscribe, data entry pmb, assistance data, needs data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Jersey, India

ID dự án: #2312480