Đang Thực Hiện

Data fetch and processing

Data fetch and processing project for future automotive websites.

Vehicles specifications and parts matching. Week 1

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: processing, fetch, fetch data, data matching project, data matching, data fetch, automotive data entry, fetch data websites, processing project, data entry specifications, data automotive parts websites, php processing form data, php fetch data website, fetch data excel files, fetch data php curl

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1675937

Đã trao cho:

ihostingbd

I am ready to start your job

$150 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $99 cho công việc này

bdoutsource

Dear sir, extensive experience about automotive related web resources. For details please check PM. Thanks.

$150 USD trong 7 ngày
(107 Đánh Giá)
6.2
YourAssistant

{{(((Please read PM for further details)))}} ...Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(96 Đánh Giá)
6.1
coolbuddy19

Hi i am confident to handle this

$47 USD trong 10 ngày
(18 Đánh Giá)
4.9