Đã hoàn thành

Data fetch and processing

Được trao cho:

ihostingbd

I am ready to start your job

$150 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $99 cho công việc này

bdoutsource

Dear sir, extensive experience about automotive related web resources. For details please check PM. Thanks.

$150 USD trong 7 ngày
(107 Nhận xét)
6.2
YourAssistant

{{(((Please read PM for further details)))}} ...Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(96 Nhận xét)
6.1
coolbuddy19

Hi i am confident to handle this

$47 USD trong 10 ngày
(18 Nhận xét)
4.9