Đã Đóng

data handling

For data analysis u can send me any type of data and what are your need it will done in few hours

easy to solve your all problems of data analysis by just selecting the right person for job .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: problems data entry, data handling, data entry handling, data entry solve, solve data entry, easy job right person, data interpretation math problems

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1628983

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

chinhesh

i'm very good typing knowledge

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SAJITHT

Good knowledge & experience

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0