Đang Thực Hiện

Database Entry

I have a folder of 537 html files.

I have a php file where these need to be inputted as the name of the file.

Input the name of the title of the file and move on to the next.

That is all.

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: database entry, input data database, entry html, move database, database move, data input processing, data processing data input, php data database html, alundus22, data move html, php database move, php database input, move entry database php, make form put entry database php, database entry php, data input database, php create html files, duplicate entry database refresh php, php input database, html entry, input database, php database entry, database html, php online order entry database, database input

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) College Station, United States

ID dự án: #1066586

Được trao cho:

Kamalkishover

Hi we can do perfectly, Can we start.

$30 USD trong 1 ngày
(210 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

LloydesignStudio

Hi Please see pmb. for more info. Thanks. Lloyd

$90 USD trong 3 ngày
(76 Nhận xét)
5.9