Đã Đóng

date entry

sir iam used to data entry very well please one chance give me so please a cam do ttake this projects so this

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: date entry, sir iam, entry date, cam projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1607963

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

eemoon

I am highly interested in your project.Ready to start.

$350 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Sohaib680

I must do.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0