Đang Thực Hiện

Email Drop Project for Gunjan!

Special project for Gunjan- contact and record all provided leads and provide reporting on responses and efforts. Keep close contact with manager for updates and support.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: gunjan, data entry project manager, data processing project manager, project contact manager, email manager, contact manager project, data entry special project, email project manager, drop email, manager leads, data entry updates, project manager data processing, drop project, support email, record manager, leads reporting, email drop, vb6 drop email, drag drop email msg, drop email login, windows drag drop email, drag drop email vb6, drag drop email window, project data leads, special email

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) 78745, United States

Mã Dự Án: #1618016

Đã trao cho:

gunjan2111

Hi thanks for raising this project.

$36 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
2.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

coolbuddy19

Hi I am interested in this

$30 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
4.9
votkanamj

I am ready to work

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0