Đã hoàn thành

Email Drop Project for Hema

Được trao cho:

Kalpanasekhar

Hi, This is Sekhar. I have bid for both me and Kalpana. Thank you.

$72 USD trong 0 ngày
(59 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

Dhinesh0714

Hi, I am interested to work with you . Please provide details. Ready to work.

$30 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0