Đang Thực Hiện

find community, forum, bulltin, BBS for my business

i need someone to find where should I post my advertisement for my business ([url removed, login to view]). so I need you to find good places for me, including:

bulltin

blog

community

forum and BBS

please quote how many places for 30 dollars.

Kĩ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: yadaworks, i need advertisement for my business, how to find blog, community data, c++ find, bbs data entry, bbs business, forum bbs, how to blog for business, find my, advertisement for, advertisement forum, need advertisement business, data entry forum blog, need someone forum, post advertisement, forum entry, blog post entry, lingjun, find quote, find www com, find com, find business, blog post forum post, advertisement business forum

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) shenzhen, China

ID dự án: #1024944

8 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

kunal2008

Hi, plz check PMB. Thanks!

$120 USD trong 20 ngày
(45 Nhận xét)
5.6
cowboy14

please check pm.

$30 USD trong 3 ngày
(41 Nhận xét)
5.3
faialeem

I can do this work, my bid 15 places for each categories. Please check my bid

$30 USD trong 2 ngày
(48 Nhận xét)
5.2
smtechnology

Hi, Please see PM!

$30 USD trong 2 ngày
(42 Nhận xét)
4.9
abbasnasir

we are ready to work with kindly chek pmb

$30 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
3.7
crazyhome

please check p.m

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
rebakpi

hallo sir i am interested in this work, so Give me a Chance.

$45 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kalpanamule

i have good knowledge on this work, i am intrested to do this work now,please provide me.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0