Đã Đóng

Looking for Adult Virtual assistant

looking for VA ready to work at any kind of task

should have Cam & Headset , good internet conectivity too

intrested start bid

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hẹn hò, Trợ lí trực tuyến, XXX

Xem thêm: looking cam, virtual cam, work bid, headset

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, India

Mã Dự Án: #1640261

4 freelancer đang chào giá trung bình $388 cho công việc này

garbar

Ready to start

$750 SGD trong 26 ngày
(70 Đánh Giá)
6.1
buzzz1258

i can do it

$250 SGD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
offermania

I can work for you.

$250 SGD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jame1

Sir i am ready to do this job. hire me and i will work hard for you.

$300 SGD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0