Đang Thực Hiện

Map the media landscape in India, Bangladesh, and Pakistan for journalist email addresses

Map the media landscape in India, Bangladesh, and Pakistan in any way possible and assemble a database of journalists that cover certain business-related topics.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Nghiên cứu, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem thêm: media landscape india, bangladesh media landscape, india media landscape, landscape india bangladesh, cover email, data entry business india, map database, Landscape, JOURNALIST, india email, business india, bossfv, bangladesh, india database, business database india, media cover , email data india, india media, media data entry, journalists email database, email database india, database india, business bangladesh, email addresses india, map processing

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Jamaica Plain, United States

Mã Dự Án: #1748436

Đã trao cho:

anwarazad

Dear bossfv, As discussed, I am ready for this project. With Warm Regards, Anwar Azad

$30 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

samirchandra

ready to do.

$30 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
naveedshaikh2

i am ready to do it for you from now . send me further details . thanks

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zia214

i am ready to do.

$30 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sumong

This can be done with 100% accuracy & efficiency. Let me know, if you need any help on this aspect.

$35 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0