Đã hoàn thành

Marketing Project 2

Được trao cho:

elinksol

Hello, Ready to work as discussed. Regards, Naveed

$250 USD trong 15 ngày
(266 Đánh Giá)
7.6

12 freelancer đang chào giá trung bình $74 cho công việc này

mabzjean

I am interested. Please check PM.

$175 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
2.5
sat9866

2yr exprience for data enter jobs

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mani0342

Ready to work sir...

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Suryastwn

I want to start this immediately.

$40 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rajuchanu

online data entry

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
usmanpak172

i am ready to work

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Gheo

im working as coordinator for almost 5 years .. im willing to take that projec.. thnks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sho1234

please accept my bid

$70 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahbub032

I am ready to start the work. Thanks

$85 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Tuan007vn

adasdssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vasuparvatham

pls accept my bid

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0