Đóng

Need data mining script and data of schools/colleges/universities for India

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $133 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi,

I need someone to write data mining script using [url removed, login to view] to collect data of school/colleges/universities in India. I need following information extracted in csv file.

1. School:

Name, founded, Address, City Name, District Name, State Name, Pincode, description, thumbnail/image, latitude, longitude, management, board, Email, phone number, fax, website, type (government/private), trust name, board name.

2. College:

Name, founded, Address, City Name, District Name, State Name, Pincode, description, thumbnail/image, latitude, longitude, management, board, Email, phone number, fax, website, type (government/private), trust name, course offered, college type (engineering/law/arts/science/medical etc), university name

3. University

Name, founded, Address, City Name, District Name, State Name, Pincode, description, thumbnail/image, latitude, longitude, management, board, Email, phone number, fax, website, type (government/private), trust name

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online