Đóng

Need indian freelancers !

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $364 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

This project is for Indian freelancers but others can also bid here.

The project is very simple BUT PLEASE TAKE A MINUTE AND READ BEFORE BIDDING!!! Use the link below, to get to know what you will have to do:

What you have to do is

click ads,

complete offers, surveys,

complete tasks,

You get paid:

0.03 - 0.07$ / Task

0.01 - 0.02 / Ad view

0.10$ - more than 1$ / offers

Good luck and have fun!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online