Đang Thực Hiện

organize my csv file

Need to get a store up and running.

So, I'm looking for someone who can organize a CSV file in order to get the products loaded into Magento.

Can you take care of this for me?

Looking forward to hear from you.

Paal A

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Magento

Xem nhiều hơn: organize csv, data entry into magento, csv file, organize products magento store, organize data entry, processing csv, magento forward store, data entry magento store, organize products magento, magento hear, organize store magento, magento store data entry, csv products, data entry csv file, magento organize products, csv file data entry, csv data processing, csv magento store, magento csv order, csv file magento, magento csv data, magento csv file, magento order data, need someone csv, store order processing

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Galterud, Norway

ID dự án: #1705347

Được trao cho:

Teloquence

Consider it done. Check your PM for my bid details.

$50 USD trong 0 ngày
(49 Đánh Giá)
5.2

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

enamulraju

Let's Talk....

$30 USD trong 2 ngày
(63 Nhận xét)
5.1