Đang Thực Hiện

other project for sy3d

Hello,

this is a data entry ,excel spreadsheet project only for sy3d as we have discussed.

Thank you

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: spreadsheet project, excel data entry project, excel data entry wah, excel data entry count, excel data entry columns

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Brockton, Canada

Mã Dự Án: #1701901

Đã trao cho:

sy3d

thx Sir .......

$170 USD trong 2 ngày
(170 Đánh Giá)
6.5