Đang Thực Hiện

Private Project As Agreed

For project to be discussed.

To search for mid and mid karaoke and download to folders.

I will provide lists of artists to search for.

Ben

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: artists search, karaoke, karaoke project, data entry folders, private download, project group search, flex project advanced search, project lists, agreed

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) WORTHING, United Kingdom

Mã Dự Án: #1682537

Đã trao cho:

mawattoo8

Please refer to your PM>

$70 USD trong 10 ngày
(42 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

dianacucean

Hello! ready to start :)

$32 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0