Đóng

Private project for Creationtc 3

Dự án này đã được trao cho Creationtc với giá $30 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

This project should also be very clear to you, I discussed about it with you earlier. So, please bid on this and don't bid over 110 CAD.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online