Đang Thực Hiện

Private project for Creationtc 3

Đã trao cho:

Creationtc

hi, i can do that

$30 CAD trong 1 ngày
(180 Đánh Giá)
7.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

HUSSABU

I WILL HANDLE THIS JOB THE WAY YOU WANT IT AND I CAN DELIVER IT EARLIER THAN THIS.

$50 CAD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
iabidoye

Please, let me know if 4 days is suitable to deliver this job, otherwise let me know the time that suit you to deliver it. Thank you.

$35 CAD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Leili56

I can do this in one day :)

$30 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0