Đang Thực Hiện

Private Project for data2011

As discussed !! Need Data entry operator

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: data entry private, private data entry, ncssoft2010, data entry operator need, data entry operator project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1052986

Đã trao cho:

data2011

hi lets work......thanks

$42 USD trong 7 ngày
(24 Đánh Giá)
4.2