Đang Thực Hiện

Private Project-30 For duelfun

As per Discuses..........

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: drubo999, duelfun, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 232 nhận xét ) DHAKA, Bangladesh

Mã Dự Án: #1031724

Đã trao cho:

duelfun

please see pm

$30 USD trong 5 ngày
(180 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Domaci

Hi sir i want this work.Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MsNinah05

Enter data into computer in order to summarize, analyze or convert it into other usable information. Involve in recording, sorting, calculation and sisseminating data.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0