Đang Thực Hiện

Private Project 2 for Hemi

Similar to previous project - Web-scraping for 3 schools

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Web Scraping

Xem thêm: private project, private images search web, past schools web blocks, schools web layouts, project web

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Markham, Canada

Mã Dự Án: #1014100

Đã trao cho:

hemi

Hi vlee, Please proceed. Thanks

$60 USD trong 15 ngày
(17 Đánh Giá)
4.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

Faisalalikhan

consider it done , waiting for approval

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
subashcandrabose

i;m ready to work

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sakhawat12345

i am ready to get this prosects because i want to prof my ability

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nit80

kundly consider my bid

$60 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Salees

I'm an expert in webscraping

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0