Đang Thực Hiện

Private Project for revinfo

As we discuss...............

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: ncssoft2010, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1035961

Đã trao cho:

revinfo

Hi, Pls check your PM

$49 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
2.1