Đang Thực Hiện

Private Project for shakhawat6

As discussed !! Need Data entry operator

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: data entry private, private data entry, ncssoft2010, data entry operator need, data entry operator project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1017566

Đã trao cho:

shakhawat6

Sir, Please check your PMB

$49 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4