Đang Thực Hiện

project for data2011

As all discussed

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình

Xem thêm: data discussed project, vba import data project, import data project excel, convert merlin data project, find transactional data project

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1077177

Đã trao cho:

data2011

hi thanks for 2nd chance.

$35 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.2