Đang Thực Hiện

Project for Sumon 5

As discussed.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: sumon, mcz, data discussed project, project sumon, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 1322 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1012630

Đã trao cho:

hossionsumon

Plz discussed.

$300 USD trong 3 ngày
(208 Đánh Giá)
7.0