Đã hoàn thành

project for sy3d

Hello,

this is a data entry ,excel spreadsheet project only for sy3d as we have discussed.

Thank you

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem nhiều hơn: spreadsheet project, pdf excel data entry project, excel data entry project, excel data entry processing controls, excel data entry wah, excel data entry count, excel data entry columns, excel spreadsheet vba data entry form, excel data entry mail merge form

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Brockton, Canada

ID dự án: #1698370

Được trao cho:

sy3d

thx Sir ... Sy3d

$110 USD trong 2 ngày
(187 Đánh Giá)
6.7