Đang Thực Hiện

30 records on excel file

Hi,

i need to create 30 records on excel file

on hourly rate.

I need to create 30 records for:

first name, last name, telephone, email address, address,

please create a perfect work

send your sample work

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: excel hourly rate, send email excel, excel file, email excel file, excel sample file, send data excel file, excel data entry hourly, excel send email, perfect email entry, entry excel file, file excel hotel email, work excel file processing, send excel file, hourly rate excel work, excel address file, excel telephone data, excel rate, sample excel work, data excel file, send email address excel, create excel file, basic send file excel, rate excel, send file email excel, data processing hourly rate

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) New york City, United States

Mã Dự Án: #1647390

Đã trao cho:

tmoi06

As per discussion

$2 USD / giờ
(334 Đánh Giá)
5.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

Teloquence

Consider it done. Check your PM for details.

$5 USD / giờ
(181 Đánh Giá)
6.7
YourAssistant

{{(((Please read PM for further details)))}} ...Thanks

$5 USD / giờ
(114 Đánh Giá)
6.2
katepesic

Hi, I can do this job, please send me a details

$4 USD / giờ
(38 Đánh Giá)
4.9
helalru

Please see my PM

$2 USD / giờ
(9 Đánh Giá)
2.8
trnhatthanh

ok, I understand your requirements and I am sure good at it, let's give it to me, I'll start right now, thanks

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.2
geeth309

I am ready to start this job right and can complete on time.

$3 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Pantho420

Sir, I want to work with you, I am expert in excel

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0