Đang Thực Hiện

Simple data entry

Good typer need, I will pay 1 usd for 1K word

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel

Xem thêm: typer, typer need, typer data entry, typer data, good pay data entry, word typer, pay 220, simple entry data job, shamolmd, entry data word, data entry projects simple, good typer, 220 word, data typer, word pay french

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1041338

Đã trao cho:

duelfun

please give me this work

$30 USD trong 7 ngày
(153 Đánh Giá)
5.5