Đang Thực Hiện

Small data entry project

please pm me for details

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: small data entry project, duelfun, small data, data entry project details, data entry small project, project agreement data entry, project profile data entry

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1034238

Đã trao cho:

richard6212

Pls check PM

$30 USD trong 1 ngày
(116 Đánh Giá)
6.7