Đã Đóng

spreadsheet

i m web designer but me experience is not good so i work well easily i m improve functionality some time

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: spreadsheet designer, spreadsheet web, webstudio good web designer, good web designer needed, work independently web designer, spreadsheet time, spreadsheet work, work spreadsheet, time entry spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hoshiarpur, India

Mã Dự Án: #1746596

5 freelancer đang chào giá trung bình $262 cho công việc này

lucychen1991

I am a Microsoft Office Instructor. I can provide you with your Microsoft Excel needs.

$300 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ishtiaqkhan97

no words only work

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Nishantha1979

I have 8 year experience in MS excel and word

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
WorkNationGroup

I am a reliable individual who can get the job done well and on time.

$260 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kartikrocks90

u cant find better than this !!

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0