Đã Đóng

SQL SERVER DBA Applications support

Need support to upgrade Oncontact CRM software from version 6.2 to 6.3 which uses SQL Server 2005 database.

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Sản xuất

Xem nhiều hơn: applications sql dba support, dba software, crm database software, support software, sql support, sql software, SQL Server, sql server c, sql dba, server support, DBA, data entry SQL , c sql server, crm applications, server upgrade, sql server data entry software, Sql dba support, sql entry, crm entry, applications server, applications support, DBA support, data entry sql software, support crm 2011, crm sql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) LAS VEGAS, United States

ID dự án: #1030475

7 freelancer đang chào giá trung bình $441 cho công việc này

ruimaxwell

Hi, please check PM. Thanks

$450 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
3.6
sparksystems786

Professionals r waiting for supporting to u

$600 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gabrielsid

Hi! I can do the job. Thanks.

$300 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
asish01

i am ready to do this work.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Maainfotech

hi, i am ready to start immediately. thanks

$740 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
udden14

i read and understood your requirement of project.i can do this job efficiently and effectively. i am qualified for your job. i have 5 years experience of that kind of job.

$350 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
harini143

hello... i can give you my support .....

$400 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0