Đang Thực Hiện

Translation / Proofreading a Book

Được trao cho:

yumchie08

I am very in this type of job.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Cj02

Hi im cj from sydney i can help you do this job. Kindly send the details to [url removed, login to view]

$50 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0