Đóng

Typing fast and Earn Easy

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $117 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Dear Freelancers,

My project is very simple and in this project. I need those one active, quick learner and honest person who

can quickly start my work. This job is base on TYPING. In this project you have to type simultaneously.

Person who wants to earn extra can bid [url removed, login to view] are mostly welcome.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online