Đang Thực Hiện

WebSite Work

WebSite Work (invited person only)

If you have invited then please bid here

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: pending website work, invited person, lalitchandtiwari, bid work website, bid work website template, bid website work, website work bid, website work, travel agency website bid, crm work website, revisions website bid, flash work website header

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1018924

5 freelancer đang chào giá trung bình $184 cho công việc này

ragultd

i can do this

$50 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
monsterbitsdev

Hello sir, kindly check PMB

$250 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6
Narinder86

Dear Sir/Madam, Thanks to the network, I know that there are some work. Thus I would like to apply for thid bid. I graduated from KSOU in June of 2010. Then, I worked at Kamash Logistics as a web & graphic design Thêm

$220 USD trong 50 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
rezahaqu

Please give me work and check the quality

$200 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
paruchuru

Though I am not new to computers, new to internet. I want some guidance o start.

$200 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0