Đã Đóng

Work from home.

I want to work from home

Am seeking for serious company or persons who are honest and who paid as well.

Scam or fake ones .. am not interested

Thanks in advance

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: honest work home, work from, home work paid, work paid home, work home paid, paid home, paid work home, seeking work, fake work data entry, java home work, home work sql solution, repo home work, php home work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rose-Hill, Mauritius

Mã Dự Án: #1605853

5 freelancer đang chào giá trung bình $270 cho công việc này

Clarkinfotech7

PLEASE CHECK PMB

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sajuantony

Hi I am fresher in freelancer

$300 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ronggo86

I'm ready to work

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shufi

i can do this work.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sani23

i am interested

$250 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0