Đã Đóng

I work hard in 24 hours.

hi i am new worker to this site but i konw i am honest person and i will do my best. data entry is so nice work i thin that.

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem thêm: thin, best data entry work, honest worker, hard work person, hard worker, best data entry jobs, best data entry job, hard worker person, work hard

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangladesh

Mã Dự Án: #1613956

3 freelancer đang chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

bbcfacbo

Please check the PMB

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
irkrao2

send me details

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Onlinejob30

Please see PMB"

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0