Đóng

yahoo message program that sends message to 25 at a time

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

i need a program that will insert 25 ids into message on youtube. youtube allows u to place 25 people in one message. i have lists of people who i want to sent messages to. i want to sent 4 messages per account times 25 per message. the problem is u will get many errors when u send message. the max messages u can send per account is 5 every few hours i wish to keep it to 4. then change accounts. so the program must cut 25 ids from file, insert them in message, insert message, add particular video, and insert subject. then send 4 messages. there will need to be variable delays used in between sending each message between 30 and 60 seconds to make it appear human made.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online