Đã hoàn thành

Data Extraction - 8K Parts

Được trao cho:

Teloquence

Consider it done. check your PM for my bid details.

$30 USD trong 3 ngày
(64 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

geniustunis

guaranteed project completion

$50 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
Ardavan505

Ready to start

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0