Đóng

Datat Entry for New Jobs Site (Jobs Provided) - repost

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $508 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi,

We're launching a niche jobs website. We have a great feed of jobs coming from different companies. We're essentially looking for someone to take from those feeds and post the jobs onto our site using an admin account to populate the site with quality jobs.

We're looking for a long-term arrangements, likely permanent. Initially we're looking to get 800 jobs posted each week from our feed onto the site. We estimate this should take 25-40 hours per week.

You must be proficient in English so we can communicate with you, and ready to get the work done, consistently and to good standard quality.

We look forward to your bids.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online