Đang Thực Hiện

Private project bipasha======02

As per discus..........

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel

Xem thêm: discus, shamolmd, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1042470

Đã trao cho:

bipashasharma29

my team ready thanks

$70 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3

6 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

imran317

>>>>>>>>>>>>>ready to start<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
beninchristian

I can start anytime

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
souvikchat

Ready to Start Hope to hear you soon. Thanks, Souvik

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Asfer

Hi, I am interested and ready to work with your project. I have previous experience and expertise on this type of job. Now I am confident enough that I can complete the job successfully. I am actively looking for on Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hafizda

Hi, I am interested and ready to work with your project. I have previous experience and expertise on this type of job. Now I am confident enough that I can complete the job successfully. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0