Đang Thực Hiện

Sending messages to Facebook users

We need a team to send messages to Facebook users. We will provide all the content. This will be a long term contract, but we will start piece by piece to test your team out. We will start this first project as:

Bid on:

Send 10,000 messages to Facebook users. We will provide the content and user targets.

Kĩ năng: Quảng cáo, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: project messages, messages messages, first users, facebook content, send messages, 000 messages facebook, need send messages, content facebook, send marketing messages facebook, sending facebook messages marketing, facebook marketing team, facebook term project, send facebook messages, facebook 100, facebook team, sending facebook messages, test users facebook, test facebook, contract processing, sending messages facebook, ltenduser, send targeted facebook messages, facebook messages can send day, facebook contract, test users data

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Orinda, United States

ID dự án: #1019934

Được trao cho:

heamonto

Hi Check PM. thanks

$50 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $142 cho công việc này

cobrabb

See your PM. Thanks.

$125 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.4
dxxd116

I can do this efficiently. Looking forward to working with you on this project.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0