Đã Đóng

B2B online market place posting **

u are require to post 3000 b2b online marketplace where u need to include our business portfolio

what u have to do is

a- register a new a/c with our company name

b- company portfolio info include the details of the company

c- company url , contact info on the portfolio

d- upload image product

pls list all the marketplace u are going to post in excel when u reply

** pls provide references u have done previously **

Kỹ năng: BPO, Xử lí dữ liệu, Đăng bài lên Forum, Nghiên cứu, Tìm kiếm web

Xem thêm: register a business online, online with market, online research market, online business register, online business name, online business image, new market research, market research company list, market online research, image processing online, details of online business, company to do market research, upload data online, Online Market place, online data upload, online business list, online business details, Online Market, marketplace online, market place, b2b market, B2B Data, b2b business list, list url online, b2b details

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) NYC, Malaysia

Mã Dự Án: #1639133

3 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

tota999

####Hi! Much Interested! PM For More#### ==============================================================================================

$250 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2
TheRockerGroup

Kindly check the PM.

$30 USD trong 60 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1
donaldmickey

like to start with you

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0