Đang Thực Hiện

Private project for Shubhra 2

Hi Shubhra,

Here is the project as discussed!

Enjoy your holidays and I will talk to you when you get back : )

Ivan

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Nghiên cứu

Xem thêm: ivan i, ivan1974, holidays research project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 145 nhận xét ) Adelaide, Australia

Mã Dự Án: #1686491

Đã trao cho:

shubhrak

Hi Ivan! Thank you so much for posting the project! I am bidding for the summary only! Talk to you soon! Thanks! Best Regards, Shubhrs

$100 USD trong 20 ngày
(27 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

sudzai03

(((((((((((Hi can i help you on this project))))))))))))

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0