Đang Thực Hiện

Private project for Shubhra 2

Hi Shubhra,

Here is the project as discussed!

Enjoy your holidays and I will talk to you when you get back : )

Ivan

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Nghiên cứu

Xem thêm: ivan i, ivan1974, sample project private placement memorandum, project private project ovinobo, project net google talk source code, holidays research project, budget project private elementary schools, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, push talk project implementation j2m mobile

Về Bên Thuê:
( 145 nhận xét ) Adelaide, Australia

Mã Dự Án: #1686491

Đã trao cho:

shubhrak

Hi Ivan! Thank you so much for posting the project! I am bidding for the summary only! Talk to you soon! Thanks! Best Regards, Shubhrs

$100 USD trong 20 ngày
(27 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

sudzai03

(((((((((((Hi can i help you on this project))))))))))))

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0