Đang Thực Hiện

Ahsenazeez Project

As we agreed, processing and posting of data....

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: ahsenazeez, project budget data processing, project read data, data entry processing officer, project term data

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Grand Rapids, United States

Mã Dự Án: #1042620

Đã trao cho:

ahsenazeez

please see pm

$200 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

kaiser007

data collection 1-the process of accumulating data from hard copy or from automatically recording transactions such as at a cash register. 2- the process of gathering data from remote locations for processing d Thêm

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0