Đang Thực Hiện

Ahsenazeez Project

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

kaiser007

data collection 1-the process of accumulating data from hard copy or from automatically recording transactions such as at a cash register. 2- the process of gathering data from remote locations for processing d Thêm

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0