Đã Hủy

Anyone can sell my domain

I'm looking for a person who can sell my domain name [url removed, login to view] which i have registered in december [url removed, login to view] price include is jus $ 20

thanx

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: name domain, my, domain sell, december, can, data domain, sell person, anyone can, globolance, person sell, data sell, can data, registered domain, registered, price domain, looking domain, can sell, sell data, price domain name, sell domain, sell domain name

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) delhi, India

Mã Dự Án: #11561

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

ranganadh

I can do this project

$20 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0