Đã Đóng

Code đoạn bài luận văn

hiện tại mình có 1 đoạn code trên R nhưng thiếu mất 1 đoạn phải xây dựng bằng module DEAP trên python nên cần tìm 1 người giúp code đoạn này và nối 2 đoạn lại với nhau (1 đoạn bạn viết bằng python và 1 đoạn bằng R mình có). Chi tiết bài toán mình sẽ mô tả cho bạn liên quan lĩnh vực genetic programming và machine learning.

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Python, Machine Learning (ML), Codeigniter

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #32183830

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

(1 Nhận xét)
1.1