Đã Đóng

Companies House (UK) Data Ingestion

23 freelancer chào giá trung bình£3393 cho công việc này

(229 Nhận xét)
8.0
(34 Nhận xét)
7.2
(32 Nhận xét)
7.0
(152 Nhận xét)
7.2
(159 Nhận xét)
7.1
(42 Nhận xét)
6.7
(20 Nhận xét)
6.5
(3 Nhận xét)
6.2
(35 Nhận xét)
6.4
(35 Nhận xét)
6.3
(31 Nhận xét)
6.3
(6 Nhận xét)
6.0
(105 Nhận xét)
6.1
(38 Nhận xét)
5.1
(11 Nhận xét)
5.2
(6 Nhận xét)
5.0
(10 Nhận xét)
4.9
(9 Nhận xét)
4.4
(7 Nhận xét)
4.2
(3 Nhận xét)
3.6