Đã Đóng

Data Analysis using Rapidminer -- 2

A simple task using Rapid miner. If you havent used Rapid miner please dont apply.

Details in Chat box.

Kỹ năng: Data Analytics, Xử lí dữ liệu, Lưu trữ dữ liệu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) nalgonda, India

Mã Dự Án: #14903630

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
heemel25

MD. SHERAZUL ISLAM Hello, Dear Honorable Project Manager, I am Md. Sherazul Islam. I have been working as a Data Entry professional as well as SMM provider. But, now I am working as a Team membaer. They are p Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0