Đã hoàn thành

Data Analysis using Rapidminer

Được trao cho:

utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

₹2000 INR trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.9

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1750 cho công việc này

cjie

Hey, I have gone through your project description. I am interested in your project.I am expert in using rapid miner. You can chat me up for more details of the project. Thanks Relevant Skills and Experience Rapid mine Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.0