Đã hoàn thành

Data Entry Projects

Được trao cho:

computerworks711

Consider me as you're typist, my wpm 40. Honest and serious bidder

$30 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

bdoutsource

Dear sir, please let me know details. Thank you.

$30 USD trong 4 ngày
(48 Nhận xét)
5.7